SARA-V3, SAM & PATRIARK

Strukturerede professionelle risikovurderingsværktøjer til vurdering af risikoen for vold
 
 

CERTIFICERING I BRUGEN AF RISIKOVURDERINGSVÆRKTØJER

 

Fagprofessionelle, der kommer i kontakt med mennesker, som er i risiko for at blive udsat for vold eller udøve vold, kan blive certificeret i brugen af de strukturerede professionelle risikovurderingsværktøjer SARA-V3, SARA:SV, SAM og PATRIARK, der anvendes til vurdering af risikoen for vold og drab i sager om henholdsvis vold i nære relationer, stalking og æresrelaterede forbrydelser og konflikter.


Risikovurderingsværktøjerne tager afsæt i traditionen om 'structured professional judgement' (SPJ modellen) og er udviklet af de førende eksperter indenfor trussels - og risikovurderinger i Canada og Sverige (P. Randall Kropp, Stephen D. Hart og Henrik Belfrage). Værktøjerne anvendes i dag af både politiet og andre relevante myndigheder og specialiserede tilbud i Danmark.

De forskellige trin i risikovurderingsskemaerne sikrer, at der gennemføres en grundig og systematisk kortlægning af både voldens karakter, gerningspersonen risikofaktorer og offerets sårbarhedsfaktorer. Dermed skabes det bedst mulige fundament for, at de rette hjælpe- og beskyttelsesforanstaltninger kan iværksættes overfor den voldsudsatte, og den rette intervention kan iværksættes overfor voldsudøveren.

Pernille Bak afholder løbende certificeringskurser i brugen af risikovurderingsværktøjerne, der kan tilmeldes på fastlagte datoer her på hjemmesiden. Derudover kan der indgåes aftale om individuelt tilrettelagte certificeringskurser for de enkelte organisationer ved min. 10 deltagere.

Målgruppen for værktøjerne er fagpersoner fra fx. krisecentre, kommuner, psykiatrien, politiet, familieretshuse eller andre relevante rådgivnings- og behandlingstilbud, der ønsker at arbejde struktureret og evidensbaseret med vurderingen og håndteringen af voldsudsattes sikkerhed.
 
 

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Kom med på det næste 2 dages certificeringskursus i SARA-V3 (Betalingskursus)
Planlæg et individuelt tilpasset certificeringskursus for jeres medarbejdere
Book et online introduktionsmøde om SPJ-tilgangen for ledere og nøglepersoner
Deltag på Socialstyrelsens gratis undervisningsforløb i SARA-V3 (kommuner og specialiserede tilbud)