OM MIG

 

Jeg er uddannet sociolog og har i de seneste 10 år specialiseret mig indenfor kriminologi og voldsforebyggelse. 

Jeg har blandt andet en baggrund i Rigspolitiet, hvor jeg har været ansvarlig for implementeringen af politiets kriminalpræventive metoder og redskaber til bekæmpelse af vold i nære relationer, stalking og æresrelateret social kontrol.

Jeg har solid undervisningserfaring indenfor den risikovurderingsmetode, der kaldes SPJ-tilgangen, og har stået i spidsen for udviklingen af både Rigspolitiets og Socialstyrelsens certificeringskurser i SARA-V3, SARA:SV, SAM og PATRIARK. 

Igennem årene har jeg således både certificeret politiets efterforskere og sagsbehandlere i brugen af risikovurderingsværktøjerne samt andre relevante faggrupper fra landets kommuner, krisecentre og øvrige specialiserede tilbud på voldsområdet.

Jeg har endvidere bistået med metodesupervision, implementerings- og driftsunderstøttelse, så organisationerne og deres medarbejdere fra start har følt sig fortrolige med metoden og oplevet værtøjerne som værdiskabende og meningsfulde i deres voldsforebyggende arbejde. 

Mine ydelser bygger således på mange års teoretisk og praktisk erfaring, og jeg kan til enhver tid tilbyde kvalificeret rådgivning om de muligheder og udfordringer, der knytter sig til anvendelsen af SPJ-tilgangen i praksis.

PERNILLE CHRISTEL BAK

Risikovurderingsspecialist (cand.scient.soc)
Certificeret underviser v/ Stephen Hart og Henrik Belfrage