COOKIE- OG PRIVATLIVSPOLITIK


1. INTRODUKTION

1.1           Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan vi indsamler og i øvrigt behandler dine oplysninger i forbindelse med at du besøger vores hjemmeside www.risikovurderingskurser.dk og i den forbindelse har afgivet oplysninger om dig selv. Der er både tale om oplysninger, som du selv har indgivet ved indtastning, eller oplysninger, som bliver indsamlet automatisk, når du besøger vores hjemmeside. 


1.2           Vi vil gerne tilbyde en overskuelig og brugervenlig hjemmeside med tilbud og information om de kurser, vi udbyder. For at kunne dette, bruger vi teknologier, der kan indsamle, analysere og sortere oplysninger om, hvordan du og andre brugere benytter hjemmesiden. Nedenfor kan du læse, hvilke oplysninger vi indsamler, hvorledes vi behandler disse og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til Cookie- og databeskyttelsespolitikken. 


1.3           Når de oplysninger vi indsamler kan henføres til dig (”personoplysninger”), sørger vi for at dette kun sker, når du har givet dit samtykke dertil. Vi indsamler ikke flere personoplysninger via vores hjemmeside end de, der er beskrevet nedenfor. Ved at benytte vores hjemmeside accepterer du samtidig denne Cookie- og databeskyttelsespolitik.   


1.4           For nemheds skyld har vi opdelt disse vilkår i en første del, databeskyttelsesdelen, og en anden del, der omhandler de cookies, vi anvender.

 
2. DATABESKYTTELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

2.1           I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (”GDPR”) påhviler der os som erhvervsdrivende virksomhed og ejer af vores hjemmeside en række forpligtelser i forhold til at beskytte dine personoplysninger.  


Dataansvarlig: Risikovurderingskurser v/Pernille Bak betragtes som dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med din kursustilmelding. Nedenfor finder du de relevante kontaktinformationer: 


Virksomhed: Riskovurderingskurser v/Pernille Bak

Adresse: Ryesgade 81, 3. sal, 2100 København Ø  

Cvr nummer.: 35765301 

Henvendelser vedrørende denne databeskyttelsespolitik kan ske på følgende e-mailadresse: kontakt@risikovurderingskurser.dk

 

2.2           Indsamling og behandling af personoplysninger.  

Via vores hjemmeside og de dér tilknyttede tekniske løsninger, indsamler vi følgende kategorier af personoplysninger til brug for følgende angivne formål: 

A.    Håndtering af din kursustilmelding:

 Dine personoplysninger anvendes med henblik på at administrere din kursustilmelding, herunder at fremsende faktura, fremsende løbende kursusinformation, afvikle eksamen og udstede kursusbevis. I den forbindelse behandler vi dit: navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, stillingsbetegnelse og organisation. Grundlaget for dette er GDPR art. 6.1.b (aftaleopfyldelse). Disse oplysninger stammer direkte fra dig eller en person, som repræsenterer dig.  

I det omfang det er nødvendigt og falder indenfor formålet vil vi kunne dele oplysningerne med følgende kategorier af modtagere: vores IT-leverandører og revisor.   

Vi opbevarer dine oplysninger, indtil kurset har været afviklet og op til 5 år efter endt kursus, således at det kan dokumenteres, at du er certificeret. Vi bruger dine oplysninger til at sende dig info om det kursus, du har tilmeldt dig og udstede dit certifceringsbevis.  

Oplysninger om dine køb og betaling opbevares derudover altid i 5 år plus indeværende år i overensstemmelse med Bogføringslovens krav. 

De kommercielle vilkår i relation til den indgåede aftale reguleres ikke i dette dokument, men der henvises til gældende handelsbetingelser: https://risikovurderingskurser.dk/databeskyttelse

 

B.    Tilmelding til vores nyhedsbrev

Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores kommunikation med dig ved fremsendelse af nyhedsbreve. 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Navn og e-mailadresse.

Disse oplysninger stammer direkte fra dig eller en person, som repræsenterer dig.  

Grundlaget for vores behandling er GDPR art. 6.1.a (samtykke).

Oplysningerne vil ikke blive delt med andre virksomheder.

Vi vil opbevare dine personoplysninger så længe det er nødvendigt i forhold til det beskrevne formål, dog højest i 2 år efter, at du har tilbagekaldt dit samtykke til at modtage nyhedsbreve.

 
3. VEDRØRENDE VORES BRUG AF COOKIES

3.1                      Vi anvender cookies på vores hjemmeside i overensstemmelse med vores cookiepolitik. I overensstemmelse med cookiebekendtgørelsen, skal vi informere om hvilke cookies vi gør brug af og som installeres på dit it-udstyr når du besøger vores hjemmeside. 

 

3.2                      En cookie er en tekstfil, der giver mulighed for at lagre oplysning, eller tilgå allerede lagrede data på din computer, tablet, smartphone, terminaludstyr og lignende med henblik på, at indsamle data om dig samt til at genkende udstyret. Den indsamlede data fra cookies anvendes blandt andet til at analysere din adfærd på hjemmesiden, og for at give dig den optimale oplevelse. En cookie er en passiv fil, hvorfor den ikke kan sprede computervirus eller andet skadeligt programmel.

 
4. OVERFØRSEL TIL LANDE UDENFOR EU (ELLER EØS)

4.1                      Vi har som udgangspunkt ikke behov for at overføre dine personoplysninger til lande udenfor EU og vores eksisterende samarbejdspartnere er placeret indenfor EU-området. I særlige situationer kan vi dog blive nødsaget til at overføre data til tredjelande udenfor EU/EØS. I sådanne situationer vil vi dog altid sikre os at der foreligger de fornødne tekniske og kontraktuelle garantier, herunder at overførslen er dækket af et gyldigt overførselsgrundlag.

 
5. DINE RETTIGHEDER I FORHOLD TIL PERSONOPLYSNINGER

5.1                      Du har følgende rettigheder:

Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at ændre i afgivne kortoplysninger, kan dette ske via hjemmeside eller på vores app.

Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

5.2                      Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder eller har du spørgsmål eller kommentarer til denne Cookie- og databeskyttelsespolitik, bedes du rette henvendelse på kontakt@risikovurderingskurser.dk