PERSONDATAPOLITIK

GÆLDENDE FOR TILMELDING TIL UNDERVISNINGSFORLØB I SARA-V3

Når du tilmelder dig et undervisningsforløb i SARA-V3, behandler vi personoplysninger om dig og din nærmeste leder.

Vi er underlagt en oplysningspligt efter databeskyttelsesreglerne. Formålet med denne oplysning er derfor at overholde denne forpligtelse, herunder at vejlede dig om dine rettigheder.

 
DATAANSVARLIG OG FORMÅL FOR BEHANDLING AF JERES OPLYSNINGER

Risikovurderingskurser v/Pernille Bak betragtes som dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med din kursustilmelding. Nedenfor finder du de relevante kontaktinformationer:

Virksomhedsnavn:   Riskovurderingskurser v/Pernille Bak
Adresse:                  Ryesgade 81, 3 sal, 2100 København Ø
CVR-nummer:          35765301
E-mail:                     kontakt@risikovurderingskurser.dk

Når vi behandler dine personoplysninger, er formålet med behandlingen at varetage din kursustilmelding til undervisningsforløbet i SARA-V3, samt at kunne invitere din leder til et indledende implementeringsmøde. Behandlingsgrundlaget er databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b (aftaleindgåelse)

Personoplysningerne behandles sikkert og fortroligt i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

 
KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler følgende oplysninger om dig, som du selv har indgivet: Navn, e-mail, telefonnummer, stillingsbetegnelse, organisation, afdeling, cvr-nummer, kursusbevis

Vi behandler følgende oplysninger om din nærmeste leder, som du har indgivet: Navn, e-mail, telefonnummer, stillingsbetegnelse

Vi behandler ikke følsomme personoplysninger om dig eller din leder.

 
INDHENTNING AF TILLADELSE

Det er vigtigt, at du har indhentet tilladelse fra din nærmeste leder, inden du indgiver din nærmeste leders oplysninger.

 
MODTAGERE AF OPLYSNINGER

Dine personoplysninger videregives til:

  • Undervisningsforløbets undervisere, som modtager deltagerliste
  • Socialstyrelsens koordinatorer, som modtager organisationsoplysninger og deltagerantal
Din leders personoplysninger videregives til:

  • Implementeringsmødets facilitator, som modtager deltagerliste 

Yderigere kan dine personoplysninger blive videregivet til vores revisorer og advokater ved brug for juridisk eller revisionsmæssig bistand til løsning af konkrete opgaver, hvor dine oplysninger er involveret.  

Personoplysningerne overføres som udgangspunkt ikke til lande uden for EU/EØS. Såfremt der forekommer situationer, hvor dine personoplysninger skal overføres til tredjelande, sker dette kun i det omfang, det er nødvendigt for behandlingen af din sag og i så fald kun med accept fra dig. Såfremt det er nødvendigt med en overførsel, vil det ske efter drøftelser med dig.

 
HVOR STAMMER OPLYSNINGERNE FRA?

Vi har modtaget oplysningerne fra dig selv. Såfremt der forekommer tilfælde, hvor vi er nødsaget til at indhente oplysninger om dig fra andre aktører, vil du blive orienteret herom.

 
OPBEVARING AF OPLYSNINGER

Vi opbevarer dine oplysninger, indtil undervisningsforløbet har været afviklet og op til 5 år efter endt undervisningsforløb, således at det kan dokumenteres, at du er certificeret i SARA-V3

Vi bruger dine oplysninger til at sende dig info om det undervisningsløb, du har tilmeldt dig og udstede dit certifceringsbevis.

Vi opbevarer din leders oplysninger, indtil invitationen til implementeringsmødet er fremsendt og mødet er afviklet.

Vi bruger din leders oplysninger til at sende din leder en invitation til implementeringsmødet og efterfølgende info om mødet.

 
DINE RETTIGHEDER

Når vi behandler dine personoplysninger, giver det dig en række rettigheder over for os. Du har blandt andet mulighed for at bede om indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler, samt mulighed for at få udleveret dine personoplysninger. I særlige tilfælde har du mulighed for at få udleveret dine oplysninger på et elektronisk læsbart medie (dataportabilitet).  

Hvis du mener, at vi behandler forkerte eller vildledende personoplysninger om dig, har du endvidere ret til at bede os om at rette oplysningerne, i det omfang vi er ansvarlige for udformningen heraf. I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræder, ligesom du i visse tilfælde har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Derudover har du også i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Såfremt vores behandling sker på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage.   

Mener du, at vi behandler eller opbevarer dine personoplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, har du mulighed for at klage til Datatilsynet over os. Du kan læse mere om reglerne for behandling af personoplysninger, klageadgang mv. på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

 
AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Du kan endvidere læse mere om, hvordan vi behandler personoplysninger i vores generelle cookie- og persondatapolitik, som du finder her: https://risikovurderingskurser.dk/databeskyttelse. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysning, er du altid velkommen til at kontakte os på kontakt@risikovurderingskurser.dk.