GRATIS UNDERVISNING OG SUPERVISION I SARA-V3 FOR KOMMUNER OG SPECIALISEREDE TILBUD

Fagpersoner fra kommuner og specialiserede tilbud, der kommer i kontakt med borgere, som er i risiko for at blive udsat for partnervold eller udøve partnervold, kan blive tilmeldt et gratis undervisningsforløb i brugen af det strukturerede professionelle risikovurderingsværktøj SARA-V3 (Spousal Assault Risk Assessment), der anvendes til vurdering og håndtering af risikoen for vold i nære relationer.

Undervisningsforløbene er finansieret af Socialstyrelsen og henvender sig til socialrådgivere, pædagoger, psykologer eller lignende, der er tilknyttet landets specialiserede tilbud målrettet voldsudøvere eller voldsudsatte, eller som kommer fra landets kommunale tilbud, fx myndighedafdelinger, børne- og familieafdelinger eller beskæftigelsesafdelinger.  

Risikovurderingskurser v/ Pernille Bak er leverandør på Socialstyrelsens undervisningsforløb i SARA-V3 frem til og med 2024. Der afholdes ca. 4 kurser årligt.

 

Læs mere om SARA-V3 og tilmeld dig her på siden.

 

HVILKE KOMPETENCER FÅR DU MED EN CERTIFICERING I SARA-V3

 

Risikovurderingsværktøjet SARA-V3 er udviklet af de førende eksperter indenfor trussels- og risikovurderinger i Canada og Sverige (P. Randall Kropp, Stephen D. Hart og Henrik Belfrage) og tager afsæt i traditionen om 'structured professional judgement' (SPJ modellen), der i dag er en af de den mest anvendte og anerkendte tilgange til risikovurdering af vold.

 

SARA-V3 består af et risikovurderingsskema og en tilhørende brugermanual, som sikrer, at du kommer hele vejen rundt om sagen og får kortlagt alle de risiko- og sårbarhedsfaktorer, som forskningen peger på kan øge sandsynligheden for partnervold. Dermed skaber du det bedst mulige fundament for, at de rette sikkerhedsforanstaltninger kan iværksættes overfor den voldsudsatte, og den rette intervention kan iværksættes overfor voldsudøveren.

MED EN CERTIFICERING I SARA-V3 KAN DU:
  • Indhente relevante sagsoplysninger til brug for risikovurderingen
  • Gennemføre en systematisk kortlægning af hele hændelsesforløbet og voldens karakter
  • Gennemføre en systematisk kortlægning af både voldsudøverens og den voldsudsattes psykosociale trivsel
  • Vurdere risikofaktorernes relevans
  • Lave en risikoformulering
  • Opstille mulige og sandsynlige risikoscenarier
  • Planlægge selve risikohåndteringen
  • Vurdere det generelle risikoniveau
 

DEN SAMLEDE UNDERVISNINGSPAKKE

 

1 DAGS OPKVALIFICERING OM VOLD I NÆRE RELATIONER 

På første undervisningsdag præsenteres du for den mest grundlæggende viden om de forskellige former for partnervold, voldens dynamikker og voldsudøvernes motiver. Du vil blive klædt på til at kunne opspore sager om partnervold og vil få en introduktion til de helt konkrete hjælpe- og sikkerhedsforanstaltinger, der kan iværksættes. Fagpersoner, der allerede besidder voldsfaglige kompetencer, kan fravælge denne indledende kursusdag. 

 

2 DAGES TRÆNING OG CERTIFICERING I SARA-V3

Certificeringskurset består herefter af to dages praktisk træning i selve brugen af SARA-V3. Du vil få en grundig indførsel i de forskellige trin i en struktureret professionel risikovurdering og via konkrete øvelser og casearbejde, vil du oparbejde fortrolighed med brugen af risikovurderingsskemaet. Kurset afsluttes med en mindre implementeringsworkshop,  hvor du skal gøre dig de første overvejelser om den lokale implementering og anvendelse af SARA-V3 i egen praksis. 

 

3 X ONLINE METODESUPERVISION I SARA-V3

Når du har afsluttet certificeringskurset og oparbejdet de første erfaringer med brugen af SARA-V3, vil du få tilbud om 3 x online metodesupervision. På supervisionmøderne bliver der mulighed for fælles faglig refleksion om de udfordringer og muligheder, I erfarer, kan være forbundet med brugen af SARA-V3, og supervisor vil tilbyde repetition og træning i de dele af SARA-V3, som kan opleves særlige vanskelige.

TILMELDING

Det er nu åbent for tilmeldingen til de sidste gratis undervisningsforløb i SARA-V3 via Social- og Boligstyrelsen.

Bemærk at der max kan tilmeldes 2 deltagere pr. organisation pr. undervisningsforløb.

Overnatning er ikke inkluderet.

Har du spørgsmål til tilmeldingen, kan du rette henvendelse på e-mail: kontakt@risikovurderingskurser.dk

FIK DU IKKE EN PLADS?

Der har været stor efterspørgsel på Social- og Boligstyrelsens gratis undervisningsforløb i SARA-V3, og samtlige pladser er nu fuldt booket.

Fik du ikke en plads på de gratis undervisningsforløb, kan du fremover tilmelde sig de almindelige betalingskurser i SARA-V3 her 
De næste betalingskurser finder sted i henholdsvis Kolding og København til november.

IMPLEMENTERINGSMØDE FOR LEDERE OG NØGLEPERSONER

 
Er du leder, udviklingskonsulent eller faglig koordinator, og skal jeres medarbejdere deltage på undervisningsforløbet i SARA-V3, så vil du automatisk modtage en invitation til et indledende 2 timers online implementeringsmøde.

På mødet får du en grundlæggende introduktion til SARA-V3 og kerneelementerne i en vellykket implementering. Formålet med mødet er, at du bliver klædt på til at kunne understøtte, at der kan skabes de bedst mulige betingelser for medarbejdernes ibrugtagning af risikovurderingsværktøjet efter afsluttet certificeringskursus.
 

Vil I gerne vide mere om brugen og implementeringen af SARA-V3, inden I tilmelder jeres medarbejdere til undervisningsforløbet, er dette også muligt. I så fald skal I blot rette henvendelse på e-mail: kontakt@risikovurderingskurser.dk og anmode om at blive tilmeldt et af de kommende implementeringsmøder.
CVR nummer: 35765301